Güneş Enerjisi Sistemleri

tesisat malzemeleri

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi; Artan nüfusla birlikte enerji ihtiyacı da artış gösterir. Hem teknolojik hem de ekonomik kalkınma açısından büyük öneme sahip enerji, yenilenemeyen kaynaklardan elde edilmeye devam edildiği takdirde büyük sorunlar oluşabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ise enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hava kirliliği ve karbon emisyonunu azaltarak çevre dostu bir enerji tüketimine olanak tanır. Yenilenebilir, sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan güneş, fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte güneş enerjisi; su ısıtma, ısıtma sistemlerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi gibi pek çok farklı alanda da kullanılabilir.

Güneş Enerjisi Nedir? 

Güneş enerjisi; Güneş’teki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi ile oluşan füzyon sürecinde ortaya çıkan ışıma enerjisidir. Bu enerjinin dünyaya yansıması olan güneş ışığından sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretilebilir. Güneş enerjisi sera gazı emisyonuna sebep olmaz, bu yüzden temiz bir enerji kaynağıdır. Dünyaya ulaşan bu enerjinin küçük bir kısmı dahi insanlığın tüketiminden fazladır. Türkiye, Dünya üzerindeki konumu sebebiyle güneş enerjisi parametreleri açısından ilk sıralarda yer alır. Gelen güneş ışınımının yoğunluğu, güneşin geliş açısı, verimlilik için uygun sıcaklık, güneşlenme süresi, teknoloji ise güneş enerjisi parametrelini oluşturmaktadır.
 

Ürün Yelpazemiz

  • PV Panel
  • İnverter
  • Elektrik Panosu
  • Şarj Regülatörü
  • Montaj Ekipmanları